KORUMA KURULU 

 

            Kurul Üyeleri

Koruma Kurulumuz; Manavgat Cumhuriyet Başsavcısı veya görevlendireceği Cumhuriyet Başsavcı vekili ya da Cumhuriyet Savcısının başkanlığında aşağıda belirtilen üyelerden oluşmaktadır.
            Manavgat Denetimli Serbestlik Müdürlüğü,
            Manavgat Barosu,
            Manavgat Belediye Başkanlığı,
            Manavgat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü,
            Manavgat Sosyal Hizmet Merkezi Müdürlüğü,
            Manavgat İlçe Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Müdürlüğü,
            Manavgat Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü,
            Manavgat Ziraat Bankası Müdürlüğü,
            Manavgat Vakıflar Bankası Müdürlüğü
            Türkiye Halk Bankası A.Ş. Manavgat Müdürlüğü,
            Manavgat Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği,
            Manavgat Ticaret ve Sanayi Odası,
            Manavgat Ziraat Odası,
            Manavgat Şoförler Odası,
            Manavgat TEMA Vakfı Temsilcisi

            Kurulun Görevleri

a) Mağdurların suç nedeniyle karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunlarının çözümünde bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

b) Ceza infaz kurumundan salıverilen hükümlülerin meslek veya sanat edinmelerinde, iş bulmalarında, bir meslek veya sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak veya işyeri açmak isteyenlere araç ve kredi sağlanmasında bu kişileri ilgili kurum ve kuruluşlara yönlendirmek.

c) Müdürlükçe hazırlanacak mesleki eğitim projeleri ile başvuru sahibinin kendi işini kurma projelerini karara bağlamak, yürütülen projeleri izlemek ve bitirilen projelerin sonuçlarını değerlendirmek.

ç) Mağdurlar ile ceza infaz kurumundan salıverilenlerin öğrenimlerine devam etmelerini sağlamaya yönelik her türlü tedbiri almak ve bu konuda müdürlük tarafından hazırlanan projeleri görüşmek ve karara bağlamak.

d) Ceza infaz kurumundan salıverilenlerin aileleri ve sosyal çevreleriyle oluşabilecek psiko-sosyal sorunlarının çözümüne yardımcı olmak.

e) Müdürlük tarafından denetim ve takibi yapılan denetimli serbestlik kararlarının yerine getirilmesinde kurumlar arası işbirliği gerektiğinde müdürlüğe yardımcı olmak.

f) İş arama izni verilen hükümlüleri çalışabilecekleri işler ve yerler konusunda bilgilendirmek.

g) Hizmetler listesi ile kurumsal eğitimler ve programlar listesinin hazırlanması ve güncellenmesinde müdürlüğe görüş ve öneride bulunmak.

ğ) Alınan kararların yürütülmesini temin etmek amacıyla kamu kurum ve kuruluşları, kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşları, kamu yararına çalışan vakıf ve dernekler ile uygun görülen gönüllü gerçek ve tüzel kişilerle işbirliği yapmak.

1-Suçtan Zarar Görenlere Yardım

Suçtan zarar görenlerin suç nedeniyle karşılaştıkları sosyal ve ekonomik sorunların çözümünde yardımcı olmak. Suçtan zarar gören kişi ve ailelerin bu suç nedeniyle karşılaştıkları, bünye ve çevre şartlarından doğan ya da kontrolleri dışında oluşan ekonomik ve sosyal yoksunlukların giderilmesine ve ihtiyaçlarının karşılanmasına, sosyal sorunların önlenmesi ve çözülmesine yardımcı olunması ve hayat standartlarının yükseltilmesini amaçlayan yardımlardır.

2-Ceza İnfaz Kurumundan Salıverilen Hükümlülere Yardım

Hükümlülerin ; meslek veya sanat edinmelerine İş bulmalarına

Sanat sahibi olanlar ile tarım işletmeciliği yapmak isteyen hükümlülere araç ve kredi sağlanmasında işyeri açmak isteyenler ile hükümlülerin diğer sorunların çözümünde yardımcı olmak.

 

3-Ceza İnfaz Kurumundan Salıverilen Çocuk ve Genç Hükümlülere Yardım

Hükümlülerin devam edeceği okulun temininde, okurken kalacak yerinin sağlanmasında okul masraflarının karşılanmasında rehberlik ve danışmanlık hizmetlerinin sağlanmasında eğitim ile ilgili diğer hizmetlerinin karşılanmasında yardımcı olmak.